Spejderskibet Klittas historie starter i 1976, hvor Sct. Georgsgilderne i Århus overdrog skibet Klitta til spejderne i Århus området. I tiden umiddelbart efter stiftedes foreningen Spejderskibet Klitta, og arbejdet med at sætte skibet istand blev påbegyndt. I 1979 bliver Klitta for første gang fortøjret i Nappedam, dog stadig uden dæk og rig der først kommer til i de næste par år.

I 1981 sejler Klitta for første gang ved egen kraft, men dog kun for motor idet riggen ikke var på plads. I 1984 tager foreningen på tur gennem Gøtakanalen, men først i 1986 får skibet en egentlig rig og sejl. Under Træskibsforeningens pinsestævne i Ebeltoft i 1986, bliver Klitta rigget så vi 2. pinsedag kunne sejle hjem til Nappedam for fulde sejl.

I 1987 indtræffer Klittas store tragedie, nemlig en grundstødning på Asnæs ved Kalundborg som ender i et forlis. Ingen kommer noget til ved forliset, men skibet går tabt. Først da det nogle dage senere er drevet næsten op på stranden, kan en del af riggen og motoren bjærges.

Forliset var et stort tab for foreningen, som havde brugt mange ressourser på at få skibet klar. Forsikringssummen muliggør bygning af et nyt skrog på Læsø værft og foreningen samler kræfterne til selv at bygge al aptering og rig. Således stævner den nye Klitta ud på sin første sejlads med spejdere i 1989.

I løbet af de næste 10 år sejler Klitta rigtigt mange ture med spejdergrupper fra hele landet. I disse år sejler medlemmerne flere lange togter til bla. Sverige og Polen og deltager flere gange i Nordisk Sejlads.

Efter yderligere et par år med flittig spejdersejlads begynder skibet i 2002 - 2003 at trænge til mere gennemgribende vedligehold end det som normalt sker i vinterperioden. Således følger et par år med heftig aktivitet såvel vinter som forår med sandpapir, linoliemaling og værktøj.

Gamle Klitta år for år Nye Klitta år for år